فعالیت های ما

پروفیل آلومینیوم


تولید و عرضه مقاطع مختلف پروفیل آلومینیوم عمومی و اختصاصی

بیلت آلومینیوم


بایله در زمینه خرید و فروش شمش ، بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ و سایر آلیاژهای انجمن آلومینیوم آمریکافعالیت می نماید

عملیات تکمیلی


انجام کلیه عملیات های تکمیلی نظیر آنودایز ، براش ، پولیش و رنگ بر روی پروفیل های آلومینیومی

برشکاری ، سوراخکاری و ...


انجام عملیات های جانبی نظیر سوراخکاری ، برشکاری ، تراشکاری و اسمبلینگ

قالب اکستروژن


ساخت قالب اکستروژن آلومینیوم به صورت دستی و cad-cam

ماشین آلات اکستروژن آلومینیوم


خرید و فروش ماشین آلات اکستروژن آلومینیوم نظیر اکسترودر ، کوره پیش گرم بیلت، کوره پیش گرم قالب و ...

عکس های تصادفی